Declaratie impozitare contract part-time

  

DECLARATIE

 

        Subsemnatul________________________ domiciliat in ______________, legitimat cu  CI seria____nr.____________, avand CNP______________________, angajat cu contract individual de munca nr.__din data de_____________, declar pe propria raspundere ca ma aflu intr-una din urmatoarele situatii:

sunt elev sau student, cu vârsta până la 26 de ani, aflat într-o formă de școlarizare;

sunt ucenic, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

sunt persoana cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

am calitatea de pensionarr pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, si recunosc ca nu sunt pensionat pentru limită de vârstă beneficiind de pensie de serviciu în baza unor legi/statute speciale, si nici nu cumulez pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

realizez în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor de cel puțin salariul minim brut pe țară.

De asemenea ma oblig sa anunt orice modificare legata de aceasta declaratie in termen de 20 zile de la producerea modificarilor.

            Prezenta declaratie serveste pentru calcularea impozitarii la nivelul salariului minim pe economie a contractului part-time care il am incheiat cu societatea _____________________

 

DATA                                                                         SEMNATURA

  

Biroul de contabilitate este condus de Ec. Steluta Mihaela absolventa a Universitatii Al.I.Cuza Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Specializarea Finante-asigurari.

Citeste mai multe