Plafoane fiscale valabile 2018

  

Cele 7 plafoane fiscale valabile 2018

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2017  a fost de 4,6597  prin urmare plafonul este 4.659.700 lei.

Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitorde tva: cifra de afaceri : 65.000 eur.

 Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA ( regim special de scutire). Exista discutii privind majorarea plafonului la 300.000 lei insa nu s-au publicat in MOF.

Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal– cifra de afaceri :2.250.000 lei.

Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în Româniaachiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării).

Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunareste cifra de afaceri de 100.000 eur(contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2017 respectiv 4,6597 ). Astfel plafonul la 2018 este de 465.970  lei.

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real.(Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2017 –inca nu a fost publicat.

Pentru vânzări la distanţă, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din CF este de 35.000 eur.(contravaloarea in lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)

  

Biroul de contabilitate este condus de Ec. Steluta Mihaela absolventa a Universitatii Al.I.Cuza Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Specializarea Finante-asigurari.

Citeste mai multe