• refacerea contabilitatii prin intocmirea si depunerea declaratiilor rectificative la administratiile financiare, Refacerea jurnalelor de tva, refacerea balantei de verificare
  • analiza situatiei datoriilor si creantelor
  • elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite
  • obtinerea de certificate fiscale, certificate constatatoare
  •  intocmirea de dosare credite, dosare leasing
  • asistenta pentru organizarea contabilitatii primare ( intocmirea registrului de casa, notelor de intrare-receptie, deconturilor de cheltuieli, intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client, completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant, bonuri de consum)