Contabilitate financiara si de gestiune

Obiectivul principal al societatii noastre este furnizarea serviciilor financiar-contabile conform standardelor nationale si internationale.

                                                                                                                     

                                                                                                                                           

             

 

                   

Contabilitate financiara si de gestiune

 • Intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica, prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare
 • Elaborarea balantei de verificare lunara si a balantelor analitice
 •  Evidenta analitica a clientilor si a  furnizorilor
 •  Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • Contabilitate de gestiune
 •  Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate
 • Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
 • Analiza si reglare fisei sintetice
 • Completarea registrului de evidenta fiscala
 • Consiliere in intocmirea documentelor contabile primare
 • Informarea lunara a conducerii societatii, despre rezultatele financiar-contabile
 • Intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii