Salarizare si  resurse umane

Servicii de salarizare

 • Elaborarea statului de salarii,  calculul salariilor si a contributiilor aferente pe baza contractelor de munca si a pontajelor primite de la Client
 • Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor de noapte, conditii grele, etc.
 • Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale
 • Calculul retinerilor si popririlor salariale
 • Intocmirea fluturasilor de salarii cu asigurarea confidentialitatii
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale
 •  Intocmirea declaratiei unice 112 si transmiterea acesteia
 •  Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii
 • Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului
 • Consultanta privind fiscalitatea si contributiile sociale
 • Furnizarea de informari legislative in domeniul salarizarii

Servicii de administrare a personalului

 •  Intocmirea  contractelor individuale de munca , a actelor aditionale si declararea in revisal conform HG500/2011
 • Intocmirea dosarului de personal
 • Intocmirea adeverintelor de vechime
 • Intocmirea adeverintelor solicitate de salariatii societatii
 • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client
 • Suport in intocmirea fiselor de post pentru salariati
 • Elaborarea procedurilor si politicilor interne in domeniul resurselor umane
 • Asistenta la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara